หน้าตัวอย่าง

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติ รับเสด็จ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าว เด่น

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติ รับเสด็จ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมะสะปีอิ้น จรัญศาส์น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติ รับเสด็จ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยมีหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม ณห้องประชุม พญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ

พมจ.ปัตตานี มอบความสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ข่าว สาร

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมใจพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ประกอบพิธีพลีกรรม … คน ร่วมโครงการจ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดปัตตานี กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

11002
Total Visitors
12
Visitors Today
7
Live visitors
11002
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี

 

ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000


 073 – 333762-3


 pattani@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial